DE ACTUALITATE

2.000.000.000 de puieţi forestieri plantaţi de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

De la înfiinţarea sa, în anul 1991, până în prezent, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a plantat 2.000.000.000 puieţi forestieri, iar acţiunile de împădurire şi măsurile pentru creşterea suprafeţei fondului forestier naţional vor continua.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva contribuie la creşterea suprafaţei fondului forestier naţional prin acordarea de prioritate la achiziţia de terenuri agricole destinate împăduririi, transmiterii terenurilor lipsite de potenţial agricol administrate de Agenţia Domeniilor Statului, tot pentru a fi împădurite, dar şi prin înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie.

Ca administrator al fondului forestier proprietatea publică a statului, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are obligaţia, conform Codului Silvic, să contribuie la realizarea Programului Naţional de Împădurire, prin achiziţia de terenuri, în numele statului, în vederea împăduririi.

Astfel, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva va acorda prioritate achiziţionării de terenuri agricole destinate împăduririi, în conformitate cu articolul 2 (1) a) şi b) din Hotărârea de Guvern nr. 118/2010, care reglementează cumpărarea terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietatea publică a statului.

De asemenea, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva urmează să încheie un protocol de colaborare cu Agenţia Domeniilor Statului pentru identificarea terenurilor cu destinaţie agricolă, dar lipsite de potenţial agricol, şi transmiterii acestora în proprietatea publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, pentru a fi împădurite.

Din estimările specialiştilor Administraţiei Domeniilor Statului şi Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva sunt eligibile, într-o primă etapă, 1.900 de hectare lipsite de potenţial agricol care pot fi împădurite.

Toate aceste terenuri vor fi împădurite cu puieţi forestieri produşi în pepinierele silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva.

Suprafaţa fondului forestier va creşte şi prin înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, planificând în această toamnă lucrări pe circa 65 de hectare, care se vor adăuga celor 45 de hectare perdele forestiere înfiinţate în ultimii ani.

Creşterea fondului forestier proprietatea publică a statului va contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, prevenirea eroziunii solului, protejarea căilor de comunicaţii şi asigurarea de resurse comunităţilor locale.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a împădurit, de la înfiinţarea sa în anul 1991 până în prezent, circa 275 000 hectare fond forestier proprietatea publică a statului, plantând în cursul acţiunilor de împădurire aproximativ 2.000.000.000 de puieţi forestieri.

În acelaşi interval de timp, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a împădurit 24.087 hectare terenuri degradate, fiind folosiţi în acest scop circa 120.000.000 de puieţi forestieri.

%d blogeri au apreciat: