DE ACTUALITATE

20 octombrie: Ziua Mondială a Statisticii

„Ziua Mondială a Statisticii” a fost marcată pentru prima dată în anul 2010, la iniţiativa Adunării Generale a Naţiunilor Unite, pentru a sublinia importanţa rolului jucat de statistică în societatea contemporană.

La 03 iunie 2010, în cadrul celei de a 64-a sesiuni, Asambleea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat Rezoluţia A/RES/64/267 privind celebrarea Zilei Mondiale a Statisticii la 20 octombrie 2010.

Recunoscînd importanţa fundamentală de a susţine capacitatea statistică naţională în a produce statistici relevante şi oportune privind dezvoltarea social-economică a ţării necesare la luarea deciziilor, elaborarea politicilor naţionale, precum şi asigurarea monitorizării acestora, Asambleea Generală a hotărît sărbătorirea la 20 octombrie a Zilei Mondiale a Statisticii cu tema principală – “Marcarea realizărilor Statisticii Oficiale” bazate pe valorile principale în activitatea statistică: acordarea serviciilor de calitate societăţii, profesionalism, integritate.

În contextul conştientizării importanţei acordării unei mai mari atenţii sistemelor oficiale de statistică, Asambleea Generală a făcut o invitaţie ţărilor membre ale ONU, organizaţiilor şi programelor Naţiunilor Unite, altor organizaţii internaţionale şi regionale, precum şi societăţii civile: organizaţiilor nonguvernamentale, mediului academic, mass-media, producătorilor şi utilizatorilor statisticilor oficiale, să remarce Ziua Mondială a Statisticii într-o manieră potrivită.

Statele membre ONU au fost încurajate să desfăşoare la nivel naţional evenimente de marcare a zilei internaţionale.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: