DE ACTUALITATE

A fost stabilit cuantumul subvențiilor pentru zootehnie

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat spre dezbatere proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2016.

Astfel, ajutoarele naționale tranzitorii și schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic sunt reglementate după cum urmează:

Art. 1.(1) Se aprobă plafonul pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine și ovine/caprine, care se acordă pentru anul 2016, în limita sumei de 189.609.057 euro, respectiv 844.462 mii lei, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, şi se distribuie astfel:
a) 25.933.399 euro, respectiv 115.500 mii lei pentru schema decuplată de producţie în sectorul
lapte, specia bovine;
b) 108.985.582 euro, respectiv 485.389 mii lei pentru schema decuplată de producţie în sectorul
carne, specia bovine;
c) 54.690.076 euro, respectiv 243.573 mii lei pentru schema cuplată de producţie, speciile
ovine/caprine.

Art. 2.(1) Se aprobă plafonul maxim de 121.924.674 euro, respectiv 543.016 mii lei, care se acordă pentru anul 2016, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, crescătorilor de animale din speciile prevăzute la art.2 din Hotărârea Guvernului nr.219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015- 2020, repartizat astfel:
a) 1.400.000 euro, respectiv 6.235 mii lei, pentru specia bovine, categoria bivolițe de lapte;
b) 28.000.000 euro, respectiv 124.704 mii lei pentru speciile ovine/caprine;
c) 11.025.000 euro, respectiv 49.102 mii lei pentru specia bovine, categoria taurine din rase
de carne și metișii acestora;
d) 81.499.674 euro, respectiv 362.975 mii lei pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;

 

 

%d blogeri au apreciat: