DE ACTUALITATE

A început vizarea carnetelor de rentier agricol

Carnetele de rentier agricol pot fi vizate în perioada 01 martie – 31 august 2018.

Împarte cu prietenii tăi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)  informează că în perioada 01 martie – 31 august 2018 (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli pot să se mai prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore,  pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, a carnetelor de rentier agricol.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, însoţită de documente pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi, în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie; De renta viageră beneficiază și persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I și II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare. Rentierului aflat în această situație i se recunoaște dreptul la renta viageră agricolă ca urmare a verificării deciziei emisă de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate și a deciziei pentru pensia pentru limita de vârstă.
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional).

Împarte cu prietenii tăi

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Citește articolul precedent:
Înscrieri pentru programul „SOLIDARITATE”

Primăria Municipiului Craiova anunţă că au loc înscrierile pentru programul „SOLIDARITATE”.

Închide