DE ACTUALITATE

Actualizare proceduri

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale precizează că, începând cu data de 06 iulie 2015, solicitanții de fonduri europene (persoanele care intenţionează să depună o cerere de finanţare) care vor depune cereri de finanţare prin PNDR 2020 vor fi obligaţi să utilizeze modulul de achiziții on-line al AFIR.

Astfel, solicitanţii, înaintea semnării contractului de finanțare cu AFIR, vor derula on-line procedura de achiziții aplicabilă serviciilor eligibile (servicii de consultanță și servicii pentru întocmirea studiilor de fezabilitate, cu o valoare mai mare de 15.000 euro) în conformitate cu prevederile procedurii de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR publicată pe pagina de internet a AFIR.

Până la data de 06 iulie 2015, solicitanţii de fonduri nerambursabile vor derula achiziţiile private conform prevederilor procedurale anterioare: publicarea în ziar a unei invitații de participare și primirea de către solicitant a minim 3 oferte conforme din punct de vedere tehnic și financiar.

Procedura on-line se aplică pentru toate achizițiile derulate în cadrul PNDR 2014-2020 și este valabilă pentru adjudecarea contractelor de achiziții de servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție de lucrări. În vederea derulării on-line a procedurilor de achiziții, beneficiarii privați, ofertanții și, după 6 iulie 2015 și solicitanții, au obligația să se autentifice pe pagina oficială de internet a AFIR, în secțiunea destinată depunerii on-line.

%d blogeri au apreciat: