DE ACTUALITATE

Măsuri pentru sprijinirea beneficiarilor PNDR

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) informează, printr-un comunicat, că a aplicat de urgenţă câteva măsuri care vin în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Aceste decizii vin ca materializare a prevederilor Hotărârii nr. 8 din 12.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a Coronavirus şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 78/ 19.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice implementării tehnice şi financiare a măsurilor aferente Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 ca urmare a apariţiei pandemiei COVID-19.

Astfel, beneficiarii de fonduri europene nerambursabile acordate prin PNDR 2020 care se confruntă cu situaţii excepţionale obiective cauzate de pandemia de COVID-19 (exemplu: lipsa forţei de munca din partea contractorilor, izolarea la domiciliu, carantina etc.) şi pentru a evita contaminarea cu COVID-19, îşi pot reorganiza, restructura sau reprograma activitatea care face obiectul finanţării, conform prevederilor din Anexa la Ordinul MADR nr. 78/ 19.03.2020.

Această modificare în implementarea proiectului trebuie să se realizeze doar cu respectarea unor cerinţe: notificarea AFIR în acest sens, depunerea spre aprobarea AFIR a unui plan de acţiuni pentru reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activităţilor în scopul prelungirii perioadei de execuţie a contractului. Facem precizarea că pentru reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activităţii, beneficiarii PNDR 2020 au posibilitatea de a prelungi anumite etape din graficul de implementare, de a reeşalona tranşele de plată, de a majora numărul maxim de 5 tranşe de plată sau de a solicita prelungirea duratei de execuţie a contractului, fără perceperea penalităţilor de întârziere.

Dacă beneficiarul PNDR nu poate să-şi optimizeze activitatea, conform celor menţionate mai sus, poate să solicite AFIR suspendarea prevederilor contractuale pe durata stării de urgenţă, cu asigurarea, după caz, a valabilităţii scrisorii de garantare sau a poliţei de asigurare a avansului.

Subliniem faptul că primul pas trebuie să fie reorganizarea sau restructurarea şi doar dacă nu exsită această posibilitate, beneficiarul să opteze pentru suspendarea contractului de finanţare, care presupune înghetarea activităţii şi a finanţării.

În contextul în care nivelul de digitalizare al AFIR permite derularea fluxurilor de lucru în mediul on-line, permiţând astfel comunicarea cu solicitanţii de finanţare şi cu beneficiarii exclusiv prin intermediul internetului, Agenţia a implementat o soluţie informatică alternativă pentru situaţiile care privesc proiectele cu depunerea pe suport de hârtie. În principal, această facilitate se adresează Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) pentru implementarea submăsurii 19.2.

Facem precizarea că accesul în acest spaţiu virtual poate fi făcut doar prin invitaţie transmisă direct de către experţii AFIR, în urma solicitării beneficiarului.

Această soluţie utilizează o aplicaţie cloud, dedicată pentru fiecare proiect în parte, modul în care se utilizează fiind detaliat pe pagina de internet www.afir.info, dar şi în cadrul unui tutorial simplu, disponibil pe canalul de YouTube: AFIR ROMANIA.

%d blogeri au apreciat: