DE ACTUALITATE

Parteneriat între Facultatea de Drept și Baroul Dolj, în sprijinul tinerilor absolvenți

La Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova a fost lansat proiectul ”Educație și competențe, prin stagii de practică pentru studenți din domeniul drept și administrație publică”, desfășurat, în parteneriat, de Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept – beneficiar și Baroul Dolj – partener. Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și are o valoare de 4.348.459,50 lei.

Proiectul își propune creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar, din domeniul drept și administrație publică, care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la stagii de practică la potențiali angajatori, la parteneriate sustenabile cu sectorul privat, pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă, la un sistem de informare coordonată, la servicii de consiliere și orientare profesională, corelate cu necesitățile pieței muncii, precum și la activități de formare de competențe antreprenoriale.

Grupul-țintă este format din studenți din ciclul licență, specializările Drept IF și IFR, precum și Administrație Publică, și studenți din ciclul Master, specializările Drept și Administrație Publică. Dintre cei 360 de membri, înscriși în grupul-țintă, 200 de studenți, cu cele mai bune rezultate la stagiile de practică, vor fi premiați. Perioada de desfășurarea proiectului va fi 2 septembrie 2020 – 31 august 2022.

%d blogeri au apreciat: