DE ACTUALITATE

Reguli noi pentru examenul de definitivat în anul 2017

Examenul national de definitivat 2017 in invatamantul preuniversitar sustinut de cadrele didactice care au cel putin un an vechime la catedra sau echivalentul unui an de predare se desfasoara dupa noi reguli.

Candidatii nu vor mai avea la proba scrisa subiecte de pedagogie.

In plus, pot sustine examenul si cei care s-au inscris, dar au contractul de munca suspendat, ori le-a incetat, conditia fiind sa aiba vechimea minima prevazuta de metodologie.

Definitivatul este examenul pe care il sustin cadrele didactice debutante pentru a obtine dreptul de practica in sistemul preuniversitar, dar si dreptul de a se titulariza pe un post vacant.
Anul acesta, examenul de definitivat 2017 se deruleaza dupa noi reguli.
In primul rand, proba scrisa a candidatilor nu se mai desfasoara in vara, ci in timpul anului scolar, respectiv pe 20 aprilie. In plus, promovarea sesiunii nu este conditionata doar de nota obtinuta la proba scrisa, cum era pana acum, ci si de notele care se obtin la inspectiile scolare, dar si o nota la portofoliul profesorului.
Si in ceea ce priveste subiectele de la proba scrisa sunt noutati, in sensul ca dispar itemii de pedagogie care puneau in dificultate candidatii si se pastreaza doar cei din specialitatea disciplinei si din metodica. Se spera astfel ca procentul de promovabilitate la acest examen sa creasca.
Conform metodologiei, la inspectiile scolare si la portofoliu candidatul trebuie sa obtina minimum nota 8 pentru a putea sustine proba scrisa. De altfel, pentru promovarea sesiunii, media minima este tot 8.
O alta noutate este ca la acest examen pot participa si cei care au contractele de munca suspendate sau carora le-a incetat contractul de munca.
Sunt situatii de cadre didactice care in prezent nu mai predau pentru ca postul pe care au activat a revenit titularului pe post.
Daca indeplinesc conditiile de vechime, de minimum un an la catedra, si s-au inscris pentru sesiunea din acest an, atunci pot sa continue demersurile pentru sustinerea examenului.
Candidatii care vor sa dea examenul de definitivat trebuie sa sustina inspectiile la clasa pana pe 30 martie 2017.
Structura Examen Definitivat 2017 :
1. etapa I, eliminatorie 
– realizata de catre inspectoratele scolare in perioada stagiului practic cu durata de un an scolar si constand in evaluarea activitatii profesionale la nivelul unitatii de invatamant, evaluarea portofoliului profesional personal si in sustinerea a doua inspectii la clasa;
2. etapa a II-a, finala 
– realizata la finalizarea stagiului practic cu durata de un an scolar si constand intr-o examinare scrisa, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii stiintifice, pentru fiecare specialitate in parte;
Inspectia de specialitate este efectuata de o comisie formata din:
1. a) inspectorul scolar care coordoneaza disciplina la care candidatul sustine examenul;
2. b) directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care se desfasoara inspectia;
Portofoliul profesional este alcatuit de fiecare candidat si cuprinde:
– curriculum vitae
– o scrisoare de intentie, in care se prezinta motivatia participarii la examenul de definitivat, obiectivele si asteptarile proprii in formarea personala ca profesor, autoaprecierea activitatii/experientei castigate pe parcursul semestrului si propuneri de ameliorare;
– un raport de progres scolar.
Portofoliul profesional personal este notat cu note intre 1 si 10.
Pentru a se putea prezenta la proba scrisa din cadrul examenului, candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
1. a) sa aiba calificativul: „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul scolar precedent anului in care se sustine examenul;
2. b) media aritmetica a notelor finale la inspectii si portofoliu sa fie minimum 8, dar nu mai putin de 7 la fiecare dintre probele respective;
3. c) sa indeplineasca conditiile legale privind vechimea de predare efectiva la catedra;
In structura lucrarii scrise, subiectul de specialitate are o pondere de 60%, iar  subiectul de metodica de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu;
Nota minima de promovare a examenului este 8 (opt).
O ultima noutate legislativa adusa de OUG 96/2016, care modifica art. 241 din Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 2011, prevede ca persoanele care nu au promovat examenul de definitivare in invatamant se pot prezenta la o noua sesiune dupa reluarea, de fiecare data, anterior sustinerii examenului, a stagiului de practica cu durata de un an scolar.
Candidatii pot sustine examenul national pentru definitivare in invatamant fara taxa de cel mult trei ori.
Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale .
%d blogeri au apreciat: