DE ACTUALITATE

Rentierii agricoli sunt chemați la APIA


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează
că, pentru obţinerea vizei aferente anului 2018, rentierii agricoli se pot prezenta
la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, în
perioada 01 martie – 31 august 2019, personal ori
prin mandatar/curator/tutore, cu următoarele documente, în
original:

  • carnetul de rentier agricol;

  • actul de identitate al solicitantului;

  • decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I  și II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;

  • procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;

  • contractul sau contractele de arendare încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994 sau încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;

  • extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opţional);

  • declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005.

În cazul în care se constată că datele declarate de solicitant nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până
la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este
datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de
la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către
moștenitorii acestora.

Împarte cu prietenii tăi

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Se caută medici

Închide