DE ACTUALITATE

Termen limită, 2 mai

Termenul limită până la care se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2017 este 02 mai 2017, inclusiv.

Împarte cu prietenii tăi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), informează potenţialii beneficiari că, până la data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017).

În perioada 2017 – 2020, diferenţa dintre rata accizei standard  şi rata accizei se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.

Cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

  1. situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate aferentă  perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
  2. copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
  3. copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare, la care se adaugă,

pentru sectorul vegetal :

  1. documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
  2. adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;

pentru sectorul zootehnic:

  1. situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medical împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
  2. copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

pentru sectorul îmbunătăţiri funciare:

  1. situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;
  2. copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
  3. situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicit ajutorul de stat;

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Împarte cu prietenii tăi

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Nou program de finanțare pentru IMM-uri

Executivul a aprobat un nou program de finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru perioada 2017-2020.

Închide