DE ACTUALITATE

Termen limită, 31 ianuarie!

Până la 31 ianuarie, APIA primește cererile de plată a ajutorului pentru motorina utilizată în agricultură, aferentă trimestrului al IV-lea al anului 2016.

Împarte cu prietenii tăi

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, până la data de 31.01.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 octombrie – 31 decembrie 2016 (trimestrul al IV-lea al anului 2016).

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare pentru anul 2016 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în trimestrul respectiv, precum și documentele prevazute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completarile ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.                                                                                                                                                                                                               Ajutorul de stat se acordă în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

 • situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate și utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevazut în anexa nr. 9 din ordin;

 • documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

 • copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

 • copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare;

 • adeverința în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare;

 • adeverința în original de la Direcția pentru agricultură județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

 • situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate și utilizate aferentă perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;

 • copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

 • situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar si vizată de medicul împuternicit de liberă practică, dupa caz, ântocmită conform modelului prevazut în anexa nr. 10;

 • copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

 • copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată se depun însoțite de următoarele documente:

 • situația centralizatoare a cantităților de motorină achiziționate, aferentă perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;

 • copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

 • situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;

 • copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;

 • situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

 • copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord prealabil pentru finanțare.

Cererile de plata pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal și este însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

De asemenea,  Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură va efectua,în perioada imediat următoare, plățile pentru diferența aferentă cantităților de motorină utilizată în agricultură pentru trimestrul al III-lea 2016, aprobată prin Ordinului MADR nr.3/11.01.2017.                                                                                                                                                                                   Diferența cantităților de motorină este de 66.267.838,808 litri iar valoarea totala a ajutorului de stat aferent este de 119.116.651, 00 lei.

Împarte cu prietenii tăi

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Finanțiștii gorjeni se întâlnesc cu reprezentanți ai mediului de afaceri

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj organizează o întâlnire de lucru cu reprezentanţii mediului de afaceri din județ.

Închide