Connect with us

Regional

Brâncuşi, elev la Şcoala de Arte şi Meserii din Craiova

(Foto) Vezi foaia matricola a elevului Constantin Brancusi si cum arata la 18 ani!

Published

on

Despre elevul Constantin Brâncuşi, aşa cum era firesc, s-au scris multe pagini şi probabil se vor scrie încă şi mai multe în viitorul apropiat. Şi totuşi au rămas încă destule de multe lucruri care nu au văzut încă lumina tiparului.

În anul 1894, când trecuse de optsprezece ani, cu sprijinul lui Grecescu – Perieru care era prieten cu directorul şcolii inginerul P. B. Popescu, tânărul Constantin Brâncuşi devine elev al Şcolii de Meserii din Craiova şi îmbracă acea uniformă de postav gros, cvasimilitară, cu petliţe şi nasturi-bumbi de alamă, cu pantaloni cu vipuşcă verde, cu cizme şi chipiuri înalte purtând însemnele şcolii şi cozoroace de muşama“.

 

 

Admiterea în această şcoală de prestigiu, elevii şi profesorii ei construiseră în 1877 podul de pontoane peste care armata română a trecut de la Turnu-Măgurele la Nicopole pentru a lupta în războiul de independenţă, era dificilă, iar corpul profesoral exigent. Candidatul este supus unei probe practice şi i se cere să definitiveze un trandafir cioplit în lemn aflat în lucru, test trecut cu brio, ceea ce permite înmatricularea sa.

Din nefericire foia matricolă pentru anul I nu s-a păstrat în original. Când s-a înscris la Şcoala de Meserii din Craiova, durata cursurilor era de 5 ani, dar elevul a parcurs-o în 4 ani, între anii 1894 şi 1898.

În anul şcolar 1894-1895, Brâncuşi Constantin, elev în anul I, specialitatea sculptură obţinu-se nota 9 (nouă) la aritmetică şi 10 (zece) la desenul industrial, pe toate lunile primului semestru, septembrie-decembrie 1894, iar în semestrul al II-lea , ianuarie-iunie 1895, “în urma unui examen după a sa cerere trece în anul II şcolar, obţinând nota de zi 8,75”.

Revenind la elevul de anul I Constantin Brâncuşi el participă la examenul “după a sa cerere” pentru bursă şi pentru a fi admis în internatul şcolii, întrucât în anul şcolar 1894-1895, elevul Brâncuşi plătea taxa de frecventare a cursurilor şi, fiind din “Districtul Gorju”, nu putea fi intern al şcolii şi locuia pe strada C.A.Rosetti.

La cererile de înscriere la concurs pentru bursele vacante, elevii anexau, pe langă actul de naştere, certificatul de absolvire al claselor primare, actul de naţionalitate, şi Actul de consimţământ din partea părinţilor. Prin acesta din urmă, părinţii îşi asumau răspunderea “în cazul când acest elev nu va urma cursurile complecte până la termen, sau va fi depărtat din şcoală pentru rea-purtare

La 8 august 1895 , mama elevului Brâncuşi Constantin, semna pentru fiul ei Actul de consimţământ.

În data de 15 august 1895, directorul Şcolii de Meserii elibera un certificat prin care atesta că elevul Brâncuşi Constantin a promovat două clase la specialitatea sculptură cu media 8,75 (opt 75%), iar 20 august elevul, înarmat cu actele necesare, depune cerere pentru bursă şi internat:

La concursul de bursă, din 25 august 1895, s-au înscris zece “aspiranţi  la bursele devenite vacante”.

Comisia de examinare întrunită sub preşedinţia prefectului, având ca membrii pe directorul şcolii Petre B. Popescu şi profesorii A. M. Gheorghiu şi A. Giorociu, acordă singurului candidat la specialitatea sculptură, Constantin Brâncuşi, nota 7 (şapte) la aritmetică şi nota 8 (opt) la geometrie, îl declară admis.

Începând cu anul III de studiu, în arhiva Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova se păstrează, aproape printr-un miracol având în vedere distrugerile suferite de şcoală în anii 1916-1918, când în timpul ocupaţiei Puterilor Centrale aici a funcţionat un spital şi ateliere pentru armată, foaia matricolă originală a elevului Constantin Brâncuşi.

12596471_1116424095064874_218168954_n

          Descoperim un elev eminent, mereu primul între colegii săi, având notele cele mai mari la disciplinele teoretice şi nu la instruirea practică aşa cum s-a scris în multe lucrări ce i-au fost dedicate.

          In 1898, are loc în parcul “Nicolae Romanescu” din Craiova, opera arhitectului francez Edouard Redont, cel care a realizat şi parcul din Tg-Jiu – expoziţia agrară, prilej cu care, la solicitarea primarului, conducerea Scolii de Meserii ii cere celui mai bun elev sculptarea a două rame în lemn de tei, care vor fi expuse la intrarea în expoziţie
Ramele în stil rococo, abundă în buchete şi ghirlande  şi se află astăzi în muzeul şcolar al Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii din Craiova,
Odată cu realizarea bustului lui Gheorghe Chiţu, Constantin Brâncuşi termina cursurile Şcolii de Meserii din Craiova, unde a primit nota mici la conduită, pentru că forţa limitele Regulamentului de ordine interioară, dar a primit calificative maxime la disciplinele de studiu, pentru ca mai târziu să forţeze limitele spiritului.

Laurenţiu Florin Puicin

director Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova

Luca Inelia

director adjunct Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
%d blogeri au apreciat: