Connect with us

International

Evaluare Națională 2024/ Peste 160.000 de elevi s-au înscris pentru examen

Published

on

Peste 160.000 de absolvenţi de gimnaziu s-au înscris la Evaluarea Naţională, care începe, astăzi, 25 iunie, cu proba de Limba şi literatura română, a anunţat Ministerul Educaţiei. Următoarea probă, la Matematică, va avea loc, joi, 27 iunie, iar vineri – proba de limba şi literatura maternă.

Accesul elevilor în unităţile de învăţământ/centre de examen este permis în intervalul orar 8.00 – 8.30. Aceştia trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid şi instrumente de scris. cu cerneală sau pastă albastră. pentru redactarea lucrărilor scrise, ia., pentru executarea schemelor şi a desenelor, se poate folosi şi creion negru.

Probele încep la ora 9.00, când elevii vor primi broşura cu subiectele şi hârtie ştampilată pentru ciorne (acolo unde este cazul, pot fi solicitate şi pagini suplimentare). Durata de rezolvare a subiectelor din cadrul fiecărei probe scrise este de 120 de minute (două ore), calculate după completarea casetei de identificare (datele introduse de elevi vor fi verificate de asistenţii din sălile de examen). Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, elevii pentru care comisia de organizare a examenului a aprobat această solicitare, în baza prevederilor procedurii specifice cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare, care susţin examenele naţionale în anul 2024.

Ministerul Educaţiei precizează că este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi a telefoanelor mobile şi a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Totodată, în sălile de examen este interzisă introducerea următoarelor obiecte: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. Cei care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie nu vor fi acceptaţi în examen. Probele sunt monitorizate audio-video.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 3 iulie, până la ora 14.00, iar contestaţiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 3 iulie (în intervalul orar 16.00 – 19.00) şi 4 iulie (în intervalul orar 8.00 – 12.00).

Rezultatele finale vor fi afişate marţi, 9 iulie.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat, prin coduri individuale, care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro. Codurile individuale vor fi distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la evaluarea naţională, susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul Evaluării Naţionale.

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100, pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi privind desfăşurarea Evaluării Naţionale, număr care va fi disponibil pe durata probelor scrise.

Subiectele şi baremul de corectare vor fi disponibile pe site-ul subiecte.edu.ro, în fiecare zi cu probă scrisă, începând cu ora 15.00.