Connect with us

Regional

Înscrieri pentru programul „SOLIDARITATE”

Primăria Municipiului Craiova anunţă că au loc înscrierile pentru programul „SOLIDARITATE”.

Published

on

Primăria Municipiului Craiova şi Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova anunţă că până la data de 16.03.2018, de luni până joi, între orele 08:00-16:00, respectiv vineri între orele 08:00-14:00, au loc înscrierile pentru programul „SOLIDARITATE”, pentru anul 2018, program  destinat sprijinirii persoanelor singure sau familiilor aflate în situaţii de risc social din Municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

        Programul social „SOLIDARITATE”, aprobat prin HCL nr. 487/2017, constă în acordarea, începând cu anul 2018, a beneficiilor de asistenţă socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 30 lei, în vederea achiziţionării de produse alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi ţigărilor), pentru următoarele categorii de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în municipiului Craiova:

  1. persoanele încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate;
  2. şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi indemnizaţii cumulate sunt până la 520 lei/lună inclusiv;
  4. persoane beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. persoane fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.

Înscrierea în Programul “SOLIDARITATE” constă în depunerea la oricare dintre sediile Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova (str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter sau str. Mitropolit Firmilian, nr. 14) a unui dosar cu următoarele documente, prezentate în original şi copie:

– cerere tip;
– declaraţie pe propria răspundere în care beneficiarul declară că îşi asumă veniturile realizate şi actele doveditoare depuse în acest sens ;
– actul de identitate;
– actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul;
– actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;
– cuponul de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea;
– certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;
– carnetul de evidenţă vizat la zi – pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi se află în căutarea unui loc de muncă;
– alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate mai sus, în funcţie de caz.

Continue Reading

ULTIMA ORA

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON

ASCULTA LIVE

%d blogeri au apreciat: