DE ACTUALITATE

Rata şomajului în Dolj

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj erau înregistrați  18.278 șomeri (din care 7.593 femei), rata șomajului fiind de 6,88 %.

Din totalul de 18.278 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,1.828 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 16.450 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.676  șomeri provin din mediul rural și 2.602 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 18278
< 25 ani 1434
între 25-29 954
între 30-39 3254
între 40-49 5539
între 50-55 3453
peste 55 ani 3644

Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (38.2 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (28.1%), iar  21.4% au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.5 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.8%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.376 persoane foarte greu ocupabile, 5.834 greu ocupabile,662 mediu ocupabile, iar 406 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

%d blogeri au apreciat: