Connect with us

National

Schimbări majore la regimul PFA şi II

Studenții vor putea înființa gratuit PFA sau II.

Published

on

Persoanele fizice autorizate (PFA) și întreprinderile individuale (II) vor avea limitări atunci când vine vorba de clasele de activitate pentru care pot obține autorizație și de numărul de angajați pe care-l pot avea, în condițiile în care acum nu există asemenea restricții. Măsurile sunt incluse într-un proiect de act normativ promulgat pe data de 17 octombrie 2016, de preşedintele României, ceea ce înseamnă că documentul mai are nevoie doar de publicarea în Monitorul Oficial pentru a se aplica.

Documentul conține mai multe clarificări și modificări ale regimului persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale (IF), însă cele mai importante dintre ele fac referire la PFA și II. Astfel, aceste două entități vor avea, înainte de toate, limitări în ceea ce privește numărul de clase de activitate pentru care pot obține autorizare, deși în prezent legislația nu impune așa ceva. Dacă în cazul PFA restricția va fi de maximum cinci clase de activități prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), în cazul II va exista o limitare de zece clase de activități.

Apoi, atât în cazul PFA, cât și în cazul II vor exista limitări la angajare. Pentru persoanele autorizate, limita de angajați va fi stabilită la trei, astfel că „PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii”, așa cum prevede proiectul de lege. Referitor la II, la aceasta se vor putea încadra în muncă cel mult opt salariați („terțe persoane”). Regulile aplicabile în prezent nuconțin asemenea limitări.

Totuși, potrivit inițiativei legislative, PFA vor putea să colaboreze în continuare cu alte entități: „În scopul exercitării activității/activităților pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relații contractuale, în condițiile legii, cu orice persoane fizice și juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activități economice (…)”. În același timp, în cazul II se vor putea încheia contracte cu persoane fizice și juridice, PFA, întreprinderi familiale, dar și cu alte II.

Cei care nu-și vor actualiza autorizările vor risca radierea

Acum că a trecut de președintele României, proiectul de lege mai trebuie doar să apară în Monitorul Oficial şi se va aplica după trecerea a 90 de zile de la data publicării sale. În acest sens, documentul prevede că, în cel mult doi ani de la intrarea sa în vigoare, PFA și II care vor avea un număr de activități ce va depăși noile limite vor fi obligate să-și modifice obiectul de activitate.

Studenții vor putea înființa gratuit PFA sau II

Studenții care vor înființa PFA sau II nu vor fi nevoiți să plătească taxele pentru înregistrarea și autorizarea acestor entități, se arată în proiectul de lege ce urmează să apară în Monitorul Oficial. De asemenea, aceștia nu vor da bani nici pentru asistențareprezentanților Registrului Comerțului.

Studenții care vor obține calitatea de titular PFA sau II vor trebui să îndeplinească trei condiții:

  • să urmeze cursurile unei instituții acreditate de învățământ superior;
  • să fie cel puțin în al doilea an de studiu și să fi promovat, la data solicitării, toate cerințele programei de învățământ a senatului instituției;
  • să aibă o vârstă sub 30 de ani.

În acest sens, la depunerea cererii de înregistrare și autorizare a funcționării PFA sau II, studenții vor avea nevoie de un document emis de instituția de învățământ superior. Este vorba, mai exact, de un act din care să reiasă că studenții urmează cursurile unei instituții acreditate de învățământ superior, că sunt cel puțin în anul II de studii și că au promovat toate cerințele programei de învățământ.