Connect with us

National

27 iulie, termen limită!

Potrivit calendarului obligațiilor fiscale, astazi, 27 iulie 2015, este termenul limită pentru unele obligații fiscale.

Published

on

Potrivit calendarului obligațiilor fiscale, astazi, 27 iulie 2015, este termenul limită pentru unele obligații fiscale.

Iată care sunt acestea:

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) – Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

– Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. II 2015 – Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate;

– Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată) – Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic), lunar –

– Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, Formular 104

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112, pentru luna precedentă

– Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic) – Notarii publici

– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224

– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)

– Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307

– Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311

– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută   Formular 390 VIES

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent – Beneficiarii scutirilor (instituţii, organizaţii) de accize

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent – Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă

– Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Continue Reading

ULTIMA ORA

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON

ASCULTA LIVE

%d blogeri au apreciat: