Connect with us

Regional

Atenție la incendii

Published

on

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN PERIOADA DE PRIMĂVARĂ

 În ultimii ani s-a instituit o practică în rândul cetăţenilor de ardere a resturilor vegetale/menajere rezultate în urma  lucrărilor de igienizare efectuate în gospodării.

Pentru prevenirea şi reducerea a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, eliminarea victimelor (răniţi sau decedaţi),  precum şi de protecţie a bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor la arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se impune respectarea următoarelor reguli:

  1.  condiţii meteorologice fără vânt;
  2.  colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât   arderea să poată fi controlată;
  3.  executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului  la construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale ori alte bunuri materiale combustibile;
  4.  desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
  5.  asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
  6.  supravegherea permanentă a arderii;
  7.  stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
  8.  interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
  9. arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens;
  10. în perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.

Atenție însă, prin arderea miriştilor şi a resturilor vegetale distrugeţi materia organică din sol şi poluaţi atmosfera. Dacă nu respectaţi această condiţie, vi se vor aplica reduceri şi excluderi la suma totală de plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea Bunelor Conditii Agricole si de Mediu (GAEC).
Nerespectarea regulilor specifice la efectuarea arderilor de vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

 

%d blogeri au apreciat: