DE ACTUALITATE

Atenție la respectarea normelor de ecocondiționalitate!

Ministerul Agriculturii și dezvoltării Rurale a publicat un proiect de ORDIN pentru aprobarea „Ghidului fermierului privind ecocondiționalitatea în anul 2017”, nerespectarea normelor prevăzute de lege având ca urmare chiar excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulţi ani, după caz.

Ecocondiționalitatea este componenta  Politicii Agricole Comune care condiţionează acordarea sprijinului financiar
din fonduri europene şi naţionale de respectarea de către fermieri a unor norme de bază legate de mediu, de siguranța alimentară, de sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și de respectarea bunelor condiții agricole și de mediu.
Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin trebuie să respecte aceste norme pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea acestora (inclusiv pe cele nesolicitate la plată şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul
producţiei).
Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar normele privind ecocondiționalitatea se aplică în raport cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.
Nerespectarea de către femieri a normelor privind ecocondiţionalitatea conduce la aplicarea sancțiunilor administrative de reducere a plăţilor sau excluderea de la plată, pentru unul sau mai mulţi ani, după caz.

Proiectul poate fi consultat la adresa http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html.

%d blogeri au apreciat: