Connect with us

National

Modificări ale condițiilor de comercializare a legumelor și fructelor

Published

on

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a publicat în transparență decizională, pe site-ul propriu, www.anpc.ro, un proiect de Ordin al Președintelui ANPC, pentru realiza o mai bună informare a consumatorilor.

Proiectul de ordin stabilește condițiile ce trebuie îndeplinite de către operatorii economici care comercializează produse alimentare:

  – mijloacele de măsurare trebuie să respecte cerinţele de metrologie aplicabile, conform tipului şi specificului produsului;

  – preţul produselor trebuie să fie afişat vizibil şi înscris într-o formă clară, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

  – denumirea produselor ce se comercializează trebuie să fie afişată în limba română, fără a exclude prezentarea acesteia în alte limbi;

  – produsele trebuie să se comercializeze în cadrul datei durabilităţii minimale, conform informaţiilor înscrise pe ambalaj/etichetă şi/sau conform informaţiilor transmise de furnizor sau producător, după caz;

  – produsele ce se comercializează trebuie să aibă înscrise pe ambalaj (produse preambalate) sau pe eticheta de preţ, precum şi în orice material informativ, după denumirea fiecărui/fiecărei produs alimentar/băuturi (produse comercializate în vrac), componentele cu efecte alergene;

 – legumele și fructele ce se comercializează în interiorul piețelor trebuie să aibă afișată pe eticheta de produs, următoarele informații: denumire produs și categoria de calitate; specie sau soi, după caz;  ţara de origine; denumire producător / ambalator / expeditor; calibrul, dacă este cazul;

  – laptele, produsele lactate, carnea, produsele din carne, peştele, ouăle trebuie să fie comercializate în structuri de vânzare special amenajate, dotate astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare şi condiţiile de depozitare stabilite de producător, precum şi orice condiţii specifice stabilite prin actele administrative de autorizare emise de autorităţile competente;

  – vinul trebuie să fie comercializat exclusiv în spaţii comerciale autorizate în acest scop, care să asigure menţinerea caracteristicilor fizico-chimice şi organoleptice ale vinului.

Propunerile și observațiile pot fi trimise până la 25.05.2024, la adresa de e-mail: secretariat@anpc.ro.

ULTIMA ORĂ

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON