Connect with us

Evenimente

Plimbare pe biciclete

Published

on

Astăzi, 26 septembrie, începând cu ora 18:30, craiovenii sunt invita?i să ia parte la celebra mi?care ?Critical Mass? (Mi?carea critică), o plimbare în masă cu bicicletele, care are loc de obicei în ultima vineri din fiecare lună. Locul de întâlnire este în fa?a Primăriei din Craiova, iar participan?ii trebuie să ?tie faptul că nu este o întrecere, nu există un conducător de grup, ci este un manifest pentru cre?terea con?tiin?ei în trafic ?i promovarea mijloacelor de transport alternative.

123

(CriticalMass Bucure?ti 2014, sursa: www.adevarul.ro)

Conceptul de ?critical mass? a apărut pentru prima dată în San Francisco, în 1992, ?i în prezent manifesta?iile au loc în peste 325 de ora?e din toata lumea. Cel mai numeros eveniment CriticalMass a avut loc la Budapesta în anul 2008, cu ocazia celebrării Zilei Pământului, unde numărul participan?ilor a fost estimat la peste 80.000.

În România, prima mi?care de acest gen a avut loc la Bucure?ti în anul 2007 ?i a luat în curând o mare amploare, desfă?urându-se în prezent în 14 ora?e: Bucure?ti, Craiova, Boto?ani, Ia?i, Bra?ov, Oradea, Ploie?ti, Târgu Mure?, Timi?oara, Cluj-Napoca, Sibiu, Hu?i, Petro?ani ?i Neam?. Masa critică se desfă?oară de obicei în ultima zi de vineri

din fiecare lună, însă în Bucure?ti are o frecven?ă mai mare, fiind organizată aproape în fiecare săptămână.

Deviza mi?cării Critical Mass este ?Noi nu blocam traficul, noi facem parte din trafic?, ?i este un răspuns dat ?oferilor critici în privin?a bicicli?tilor în trafic. Scopul acestei mi?cări este acela de a atrage aten?ia bicicli?tilor asupra pericolelor la care sunt expu?i în traficul motorizat, dar ?i de a le eviden?ia beneficiile deplasării cu un vehicul nemotorizat. Critical Mass este un simbol al toleran?ei în trafic, întrucât participan?ii se bucură de compania ?i siguran?a pe care le-o oferă deplasarea într-un grup organizat.

112

(CriticalMass Cluj-Napoca)

?Masa Critică? nu este o organiza?ie cu o conducere sau politici interne de func?ionare, nici nu necesită înscrierea în prealabil pentru a putea participa la plimbarea cu bicicletele. Orice cetă?ean este liber să se alăture acestui manifest ecologic, menit să înlesnească transportul zilnic prin scăderea costurilor ?i mic?orarea nivelului de poluare produsă de ma?ini. Legile nescrise ale acestei plimbari în masă cu bicicletele încurajează participan?ii să se opună domina?iei autoturismelor în trafic ?i să ajute la men?inerea culturii locale. Prin promovarea vizitării pe două ro?i a principalelor atrac?ii ?i zone de interes dintr-un anumit ora?, nivel accesibilită?ii acestora cre?te, iar ca şi bonus, parcarea nu va mai reprezenta o problemă.

Traseul Critical Mass Craiova de astăzi este urmatorul: Primărie ? Strada Romul? Calea Bucureşti ? Bulevardul Carol I ? Gară ? Bulevardul Dacia ? Strada Brazda lui Novac ? Strada Constantin Brancu?i ? Bulevardul Nicolae Titulescu ? Calea Severinului? Strada Maria Tănase ? Strada Brestei ? Strada Râului ? Bulevardul ?tirbei Vodă ? Sensul Giratoriu Ciupercă ? Bulevardul ?tirbei Vodă ? Strada Matei Basarab ? Strada Madona Dudu ? Strada Ion Maiorescu ? Strada Popa ?apcă ? Primarie. Evenimentul este promovat ?i în mediul online, pe contul de Instagram sau pe pagina oficială de Facebook, sub numele de CriticalMass Craiova.

Daria Andriescu

%d blogeri au apreciat: