Connect with us

National

Se modifica normele solicitantilor de azil din Romania

Guvernul a aprobat modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a legii privind azilul.

Published

on

Guvernul a aprobat modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a legii privind azilul.

Executivul asigură astfel transpunerea totală a directivei europene privind procedurile de azil, precum și a directivei privind stabilirea standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internaţională, transpunerea parțială fiind asigurată prin Legea nr.331/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

Hotărârea de guvern aprobată astăzi instituie cadrul legal pentru majorarea sumei acordate de statul român unui solicitant de azil lipsit de mijloace materiale de întreținere, stabilind totodată condițiile materiale oferite acestora, situațiile în care pot fi implicați în activități în folosul comunității centrului de primire, precum și condițiile în care poate fi acordat, suspendat sau retras ajutorul nerambursabil prevăzut la art.20 lit.m) din Legea nr.122/2006 privind azilul în România, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.331/2015.

În ceea ce privește costurile generate de asigurarea condițiilor materiale pentru solicitanții unei forme de protecție aflați în centrele speciale de primire, valorile maxime estimate iau în calcul durata medie a procedurii de azil estimată la 10 luni. Pe baza datelor comunicate de Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV), a fost stabilit un set de valori necesare pentru cheltuielile lunare (hrană, îmbrăcăminte, cazare), pentru un solicitant de azil, adult. Astfel solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrană în limita sumei de 10 lei/persoană/zi, de îmbrăcăminte în limita sumei de 67 lei/persoană/sezon vară și de 100 lei/persoană/sezon iarnă, la care se adaugă 6 lei/persoană/zi reprezentând cheltuieli cu transport local, servicii culturale, presa, servicii de reparații și cheltuieli pentru igiena personală. În plus, solicitanții de azil cărora Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) nu le poate asigura cazarea în centrele de primire din subordine pot beneficia de asistență materială pentru închirierea unei locuințe, în valoare de 450 lei/persoană/lună, și asistență materială pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere, în valoare de 120 lei/lună/persoană pentru sezonul cald și 155 lei/lună/persoană pentru sezonul rece. Suma acordată lunar pentru chirie scade cu 30% în cazul familiilor cu doi membri și cu 40% în cazul familiilor cu trei membri. Inspectoratul General pentru Imigrări poate suspenda acordarea acestor sume și poate impune rambursarea sau suportarea pe viitor a costurilor respective în cazul în care constată că solicitantul de protecție internaţională deține mijloacele necesare unui nivel de trai adecvat și poate contribui la suportarea costurilor aferente condițiilor material de primire și îngrijirilor medicale.

 

Proiectul de Hotărâre de Guvern a fost postat pentru consultare publică, pe site-ul http://www.mai.gov.ro/, la adresa http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/HG%20122_2006.pdf