Connect with us

National

Cod fiscal 2017

Cele mai importante noutăţi aplicabile din acest an.

Published

on

Noul Cod fiscal a intrat în vigoare la începutul anului 2016 şi a adus modificări importante în toate zonele fiscalităţii: impozit pe profit, TVA, microîntreprinderi, impozit pe venit, contribuţii sociale, imopozite şi taxe locale etc.

Totuşi, actul normativ prezintă o abordare în doi paşi în ceea ce priveşte intrarea în vigoare a anumitor prevederi, astfel că unele reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2017.

În același timp, cei doi piloni ai legislației fiscale românești, respectiv Codul fiscal și Codul de procedură fiscală, au cunoscut modificări importante în decembrie 2016, prin ordonanță de urgență. Printre altele, este vorba de schimbări la impozitul pe profit sau pentru microîntreprinderi și angajatori, mai multe detalii în acest sens fiind disponibile mai jos.

TVA standard de 19%

Una dintre principalele prevederi în vigoare din prima zi a lui 2017 vizează o nouă reducere a cotei standard de TVA, de la 20%, atât cât a fost până la finele anului 2016, la 19%.

Vă reamintim că la 1 ianuarie 2016 cota generală de TVA a scăzut de la 24% la 20%, măsura având impact atât asupra consumatorilor, cât şi asupra agenţilor economici.

În același timp, pentru anumite livrări de bunuri și prestări de servicii, se aplică în continuare o cotă de TVA redusă, de 9% sau chiar 5% în anumite cazuri.

Taxa pe stâlp, eliminată

În ceea ce priveşte impozitul pe construcţii, cunoscut mai bine ca „taxa pe stâlp”, acesta a fost eliminat din 1 ianuarie 2017.

În 2016, impozitul pe construcţii s-a calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la 31 decembrie 2015, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor. Conform reglementărilor aplicabile până la 31 decembrie 2016, la plata impozitului pe construcţii au fost obligate trei categorii de contribuabili, după cum urmează:

  • persoanele juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;
  • persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
  • persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Prin urmare, contribuabilii enumeraţi anterior au fost obligaţi să calculeze şi să declare impozitul pe construcţii, până la data de 25 mai 2016, plata „taxei pe stâlp” realizându-se în două tranşe egale, până la datele de 25 mai şi 25 septembrie 2016.

Ce s-a schimbat în zona CASS

Codul fiscal a adus noutăţi, din prima zi a lui 2017, şi în ceea ce priveşte contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (CASS). Concret, să avem în vedere se s-a schimbat de zilele trecute în acest domeniu, cu precizarea că, în 2016, câștigul salarial mediu brut a fost stabilit la 2.681 de lei.

1. Venituri din salarii sau cele asimilate salariilor:

  • dacă totalul veniturilor obţinute lunar este mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală se calculează în limita acestui plafon.

2. Venituri din pensii:

  • şi în cazul persoanelor care obţin venituri din pensii, pentru veniturile realizate din 2017 începând, în situaţia în care veniturile depăşesc valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, CASS individuală se calculează în limita acestui plafon.

3. Venituri din activităţi independente:

  • pentru astfel de venituri realizate, din 2017 baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

4. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă:

  • pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

Astfel, din 2017, spre deosebire de anul trecut, veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt incluse în baza de calcul a CASS, chiar dacă beneficiarul obţine venituri din salarii, pensii sau activităţi independente, aplicându-se însă plafonarea bazei lunare la cinci câştiguri salariale medii brute.

În mod asemănător, şi veniturile obţinute din dividende sunt incluse în baza de calcul a contribuţiei la sănătate, chiar dacă beneficiarul este salariat, cu menţinerea aceleiaşi plafonări amintite şi anterior.

5. Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură:

  • şi în cazul realizării acestor venituri, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

6. Venituri din investiţii şi alte surse

  • în mod similar, pentru persoanele care realizează venituri din investiţii sau din alte surse, bazele lunare de calcul nu pot fi mai mari decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

Şi în situaţia persoanelor fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi a celor care primesc indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, dacă totalul veniturilor obţinute lunar este mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală se calculează, din acest an, în limita acestui plafon.

În altă ordine de idei, începând cu 1 ianuarie 2017, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, sumele respective se indexează anual cu rata inflaţiei, până la data de 30 aprilie, ţinându-se cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, şi nu o dată la trei ani, aşa cum se întâmpla anterior.