Connect with us

Regional

Cereri de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei

Din 16 octombrie 2017

Published

on

Primăria Municipiului Craiova şi Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiovaanunţă că, începând cu data de 16 octombrie 2017, se va derula activitatea de distribuire a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pentru sezonul rece noiembrie 2017 – martie 2018, potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.        

Distribuirea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face astfel:

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri şi energie electrică, distribuirea cererilor se va face de la sediul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din strada Mitropolit Firmilian nr. 14;

Pentru încălzirea locuinţei cu energie termică distribuirea şi înregistrarea cererilor se va face prin Asociaţiile de Proprietari/Locatari.

Înregistrarea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se va face la sediul Direcţiei  Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, Biroul Alocaţii, Indemnizaţii, Ajutoare încălzire locuinţe, din str. Mitropolit Firmilian nr.14, începând cu data de 16 octombrie 2017 şi până la 20 noiembrie 2017 pentru luna noiembrie a.c. şi până pe data de 20 a fiecărei luni pentru perioada rămasă a sezonului rece, de luni până joi între orele 8.00 – 13.00 şi vineri între orele 8.00 – 10.00.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

Bunuri imobile:

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă;

Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):

Autoturism/Autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

Mai mult de un autoturism /motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Depozite bancare:

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii;

Terenuri/animale şi/ sau păsări

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. 

Actele necesare stabilirii şi acordării ajutorului bănesc sunt următoarele:

-copie a B.I./C.I./C.P.,pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);

-copie a certificatelor de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

-copie act de proprietate, contract de închiriere / subînchiriere (după caz);

-factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;

-extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care deţin depozite bancare);

-hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

-hotărârea de delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului;

-actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

-copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificat de deces atunci când este cazul;

-adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă sau specificaţia „nu beneficiază de tichete de masă”), după caz;

-cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

-cupon indemnizaţie şomaj din luna anterioara depunerii cererii;

-decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;

-adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale;            –

adeverinţă sau cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;

-adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;

-adeverinţă privind acordarea subvenţiei de la A.P.I.A;

-copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;

-extras de cont bancar la una din următoarele bănci: Transilvania, Cec Bank, B.R.D., B.C.R., Raiffeisen, Banc Post (pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri);

-pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari;

-în situaţia în care există neconcordanţă între adresa din C.I./B.I. şi actul de proprietate/închiriere se va prezenta copie certificat nomenclatură stradală;

În cazul în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social şi/ sau alocaţie pentru susţinerea familiei şi solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr.1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/ sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.

ULTIMA ORĂ

blue solar panel board blue solar panel board
Regional5 ore ago

DOLJ: Centrala electrică de la Făcăi produce energie verde (AUDIO)

Centrala electrică de la Făcăi, județul Dolj, a început să producă energie verde. Sistemul bazat pe panouri fotovoltaice instalat aici...

Regional5 ore ago

AJPIS a început virarea banilor pentru doljenii care beneficiază de venitul minim de incluziune

Peste 12 mii de doljeni beneficiază de venit minim de incluziune, iar Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a...

person holding baby s hand person holding baby s hand
Regional6 ore ago

Olt: Stimulent financiar pentru copiii nou-născuți în acest an (AUDIO)

La Brastavățu, județul Olt, familiile vor primi un stimulent financiar pentru copiii nou-născuți în acest an. Hotărârea a fost adoptată...

Regional6 ore ago

Peștera Gramei ar putea fi inclusă în circuitul turistic (AUDIO)

Peștera Gramei, situată în raza comunei mehedințene Podeni, ar putea fi inclusă în circuitul turistic, au anunțat reprezentanți ai Consiliului...

Regional6 ore ago

Încă un pas important pentru realizarea drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu

Joi, 22 februarie, Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor a avizat studiul de fezabilitate, au anunţat reprezentanţii Prefecturii Gorj. Conexiunea dintre...

Regional6 ore ago

Autoritățile doljene au scos la licitaţie lucrările de restaurare a Casei Memoriale „Elena Farago” din Craiova

În acest sens, Consiliul Județean a alocat 4,5 milioane lei, prin PNRR. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor...

Regional6 ore ago

Protest Promedica (AUDIO)

Biologi, chimişti şi farmacişti, printre care și cei din Dolj, pichetează vineri, 23 februarie, timp de două ore, sediul Ministerului...

LIKE US

ASCULTĂ PE TELEFON