În plus, şeful Fiscului a anunţat că, din 1 ianuarie 2017, instituţia pe care o conduce nu va mai accepta în format hărtie niciuna dintre declaraţiile care se poate depune online: „De la 1 ianuarie 2017, nu vom mai primi (ANAF – n. red.) pe format hârtie nicio declarație care se poate depune online. Am constatat că există o oarecare rezistență a profesioniștilor în a le depune online”, a precizat Doroş.

Concret, pe lângă declaraţia 112, contribuabilii vor fi obligaţi să depună exclusiv online de la anul următoarele documente:

 • Declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat, Formular 100;
 • Declarația privind impozitul pe profit, Formular 101;
 • Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formular 300;
 • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, Formular 301;
 • Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri, Formular 390;
 • Declaraţia informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, Formular 394.

Cine şi când depune formularul 112

Formularul 112, folosit pentru declararea contribuțiilor de asigurări sociale și impozitului pe venit, calculate și reținute de angajator și entitățile asimilate acestuia, se depune după cum urmează:

 • trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de angajatorii și entitățile asimilate angajatorilor care nu au optat pentru depunerea lunară a declarației;
 • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare de către:
  • persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din noul Cod  fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  • persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente, instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului, precum și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit de organul fiscal și se transmite prin portalul e-guvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații”.

Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat, iar titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/împuternicit pentru semnarea declaraţiilor fiscale de către mai mulţi contribuabili.