DE ACTUALITATE

Depunerea cererilor de plată a ajutorului pentru motorina utilizată în agricultură

APIA informează că până la data de 30 aprilie 2018 inclusiv, se depun Cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente trimestrului I al anului 2018.

Împarte cu prietenii tăi

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, în conformitate cu H.G. nr. 1174/2014, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie 2018 inclusiv, se depun Cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei ianuarie- martie 2018 (trimestrul I al anului 2018).

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este de 1,7385 lei/litru.

Cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de documentele specifice fiecărui sector pentru care se acordă sprijinul, respectiv sectorul vegetal, sectorul zootehnic și sectorul înbunătățiri funciare.

Toate documentele depuse în copie  vor  fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

 

Împarte cu prietenii tăi

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal

Au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, aferente cererilor de plată depuse în Campania 2017.

Închide