DE ACTUALITATE

Schemele de plăţi în agricultură

Modificări aduse legislaţiei

Împarte cu prietenii tăi

În Şedinţa de Guvern din 15 februarie 2018 a fost aprobată o ordonanţă de urgenţă care transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/ 2393, ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018 si totodată aduce unele clarificări prevederilor existente. Modificările şi clarificările aduse au implicaţii asupra cererilor unice de plată aferente anului 2018, care se depun începând cu data de 1 martie. 

Aceste modificări vizează simplificarea normelor aplicabile măsurilor de ecologizare aferente plăţii pentru înverzire, creşterea flexibilităţii aplicării sprijinului cuplat, sens în care se prevede că modalitatea de aplicare a sprijinului cuplat să poată fi revizuită anual, până la 1 august, cu efect asupra anului următor.

De asemenea, se introduce posibilitatea de a mări cuantumul plăţii pentru tinerii fermieri de la 25% la maximum 50% din cuantumul pe ha al schemei de plată unică pe suprafaţă, procent care se stabileşte ulterior prin Hotărâre a Guvernului.

Facilitarea accesului tinerilor fermieri la ‘plata pentru tinerii fermieri’ pe o perioadă completă de 5 ani de plată, în cazurile în care aceştia nu au solicitat sprijin imediat după stabilire reprezintă o altă noutate pentru tinerii fermierii români. 

Prin acest act normativ, statutul de fermier activ se stabileşte începând cu anul 2019, si prin verificarea înregistrării persoanelor fizice şi juridice şi a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acestora, pentru activităţile lor agricole, în Registrul contribuabililor/ plătitorilor, potrivit Codului de procedură fiscală.

Pentru o implementare cât mai eficientă a schemelor de plăţi, actul normativ modifică si clarifică unele prevederi /definiţii, după cum urmează:
-definiţia pârloagei, cu precizarea că termenul minim de menţinere este de 6 luni în perioada aprilie-septembrie;
-se defineşte terenul în pregătire destinat înfiinţării de culturi permanente, stabilindu-se perioada maximă de 3 ani în care astfel de terenuri se pot declara cu această utilizare în cererea unică de plată;
-se modifică definiţia activităţii minime din vii şi livezi în sensul menţinerii în bune condiţii atât a culturii cât şi a terenului, prin efectuarea pe parcursul unui an a cel puţin o tăiere de întreţinere şi, respectiv, o cosire a ierbii între rânduri sau o lucrare de întreţinere a solului;
-se reformulează pentru claritate obligaţia declarării parcelelor agricole cu suprafeţe sub 0,1 ha; 
-se completează definiţia „hectarului eligibil” şi cu suprafeţele împădurite prin măsurile din PNDR;
-se amână termenul de la care hectarul eligibil pentru terenurile ocupate cu pajişti permanente care conţin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj si arbori, se determină prin aplicarea unui sistem proporţional de reducere a suprafeţei bazat pe procentajul de suprafaţă neeligibilă în cadrul blocului fizic, din 2018 în 2020. Aceasta este necesară deoarece identificarea acestor terenuri se află într-un stadiu incipient si introducerea acestui mod de calcul implică modificări majore ale sistemului informatic.

Reamintim că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/ 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 constituie cadrul legislativ naţional care reglementează schemele de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.

Împarte cu prietenii tăi

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat:
Citește articolul precedent:
Vremea, 15/16 februarie, în Oltenia (audio)

Călduț…

Închide