DE ACTUALITATE

Reguli noi pentru fermierii care solicită subvenții

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat spre dezbatere un Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

Printre modificările avute în vedere se numără și cea referitoare la definirea fermierului activ, astfel: „Începând cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice, și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor/plătitorilor, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit art. 91 din Codul de procedura fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, în sensul prevederilor art. 3, pct. 3 alin. (a) din Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/ 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/ 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor”, se arată în proiectul de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Așadar, începând cu anul de plată 2019, vor putea beneficia de subvenții numai acei fermieri care sunt în scriși în Registrul contribuabililor/plătitorilor, organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

%d blogeri au apreciat: