DE ACTUALITATE

Continuă programul de sprijin pentru tomate

Producătorii agricoli se pot prezenta la sediul Direcției Agricole Județene (DAJ) de care aparțin pentru a depune actele necesare în vederea acordării ajutorului de minimis în cadrul schemei  „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”.

Pentru anul 2018, schema de ajutor a fost aprobată de Guvern în ședința de miercuri, 20 decembrie, printr-o Hotărâre, act normativ publicat în Monitorul Oficial din data de  4 ianuarie 2018, resursele financiare necesare aplicării schemei fiind de 183 de milioane lei, echivalentul  sumei de 40 de milioane euro.

Potențialii beneficiari ai ajutorului sunt:

  • producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător;
  • producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
  • producătorii agricoli persoane juridice.

Valoarea ajutorului de minims este de 3.000 euro/beneficiar/an ce se plătește într-o singură tranşă, iar pentru o evaluare eficientă a producției de tomate, producătorii au obligația, la finalul recoltării, să comunice Direcției Agricole Județene (DAJ) cantitatea totală de tomate obținută pe suprafața de 1.000 mp.

Pentru a fi eligibili acordării acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată “Program susținere tomate, 2018“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării;
  •  să obțină o producție de minimim 2 kg de tomate/mp și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției;
  • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
  • să valorifice producția în perioadele ianuarie-mai inclusiv, și/sau noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

 

%d blogeri au apreciat: